Lumaktaw patungo sa pangunahing nilalaman

3 Mga kategoriya ng kurso
Tingnan ang lahat ng kurso
Instructor-led

Courses are facilitated by an instructor and span over a 6 week period.

3 Mga kategoriya ng kurso
Tingnan ang lahat ng kurso
Self-paced

Courses allow students to learn at their own pace and schedule.

3 Mga kategoriya ng kurso
Tingnan ang lahat ng kurso
Fast-track

Courses are shorter and allow students to gain knowledge quicker.

Training

Courses facilitate "hands-on" discipleship in the use of ministerial gifts